August 19, 2013

Seiyuu appreciation post: Sakurai Takahiro

Sakurai's got quite a few roles this season, including: ServantXService, Danganronpa, Inu to Hasami, Recorder to Randoseru mi, Senyuu 2 and Uchouten Kazoku.